Fotogrametria amb drons a l’acció climàtica

A terradron som especialistes en fotogrametria amb drons, molt especialment per a aplicacions d’ecologia i medi ambient. Combinant les noves tecnologies i experiència, oferim solucions digitals innovadores per abordar els desafiaments ambientals més urgents del nostre temps.

Flux de treball adaptat al projecte i productes lliurables adaptats a les teves necessitats i programari de treball

Ortomosaics

Imatges georeferenciades d’alta resolució que ofereixen una visió precisa i detallada de la cobertura forestal. Usable en sistemes d’informació geogràfica (SIG). Formats disponibles: GeoTIFF, JPEG, PNG o equivalents.

Núvols de Punts i models digitals d’elevacions

Conjunts de dades tridimensionals que capturen la topografia del terreny i permeten una anàlisi precisa de l’estructura del bosc. Usables a SIG, CAD o similar. Formats disponibles: LAS, XYZ, ASC, DXF o similar.

Mapes de Calor

Visualització de la distribució espacial de variables forestals, com ara la densitat d’arbres, la cobertura vegetal o la distribució espacial de plagues. Formats disponibles: GeoTIFF, renderitzats o similar.

Estadístiques Zonals

Anàlisi quantitativa de les característiques forestals en àrees específiques, proporcionant dades estadístiques detallades sobre la distribució i la variabilitat dels recursos o plagues. Formats en taules xls, vectorials SHP o ràster.

Anàlisi Geoespacial

Processament avançat de dades per a la detecció de canvis, classificació de cobertures, estimació de volums i altres aplicacions especialitzades. Formats disponibles: vectorials Shapefile, taules xls, ràster o similar.

Distribució d’afectacions per fauna salvatge.
Recompte de fauna subaquàtica.
Perfil MDT i MDE.

Els models digitals que hem creat a partir de fotogrametria amb drons per a l’acció climàtica han estat casos d’èxit a les següents exemples:

Seguiment de Plagues Forestals

Mitjançant la captura i anàlisi de dades aèries, hem ajudat a ajuntaments a gestionar plagues forestals de manera més eficient i precisa.

Seguiment de Danys per Fauna Salvatge

La nostra tecnologia ha estat utilitzada per avaluar i gestionar els danys causats per la fauna salvatge a zones sensibles.

Recompte de Fauna

Els ortomosaics han proporcionat identificacions i recomptes de fauna aquàtica en aigües poc profundes.

Mapa de distribució de danys pro fauna

Mitjançant anàlisis geoespacial sobre ortomosaics de més de 1.000 ha cadascun, s’han pogut crear mapes de distribució detallats dels danys causats per fauna salvatge, útils per a una millor planificació i gestió del territori.

Seguiment de Vegetació

Les nostres solucions han facilitat el seguiment i el monitoratge de l’estat de la vegetació en àrees crítiques.

Descontaminació de Sòls i Abocaments

Hem proporcionat suport en processos de descontaminació mitjançant la identificació i monitorització de sòls contaminats i abocaments accidentals.

Impacte ambiental i paisatgisme

A partir de models digitals d’elevacions s’han realitzat anàlisis de conques visuals molt més precises per a avaluacions d’impacte ambiental.

Cartografia d’embassaments

Hem proporcionat cartografies i corbes de nivell en 3D de les parts emergides durant la sequera d’embassaments que han servit per dissenyar actuacions.

Planificació de vol en zones de fort pendent.
Dipòsits miners.
Badlands.

El teu flux de treball millorarà

Obtindràs cartografies 2D i models digitals 3D a la teva mida, en el format desitjat, sense excés d’informació i millorarà el teu flux de treball obtenint més dades amb menys esforç.

Experiència i rigor

 • Experiències en centres de recerca de referència
 • Compliment de la normativa EASA i AESA

Lliurables a mida

 • Sense sobreinformació
 • Flux de treball adaptat a cada projecte
 • Formats adequats al teu projecte o programari

Reconstrucció digital de qualitat

 • Amb programaris fotogramètrics descriptori potents
 • Control de tot el procés, classificació de punts, neteja de soroll, etc.
 • S’entrega memòria descriptiva

Planificadors de vol

 • Alçades de vol constants sobre el terreny
 • Manteniment del solapament en vessants
 • Resolució fixa i coneguda

Especialistes en zones de muntanya i vessant

Transparència i proximitat

 • En tot moment estàs informat
 • Sense registres ni plataformes de tercers

Demana una demostració o pressupost