Ortomosaics

Els ortomosaics amb drons representen una avançada tecnologia en el camp de la cartografia i la geoinformació. Aquestes imatges, fruit de la combinació de múltiples fotografies aèries, ofereixen una representació precisa i detallada del terreny en una sola imatge composta. Mitjançant tècniques de processament d’imatges, proporcionen una resolució espacial excepcional de fins a centímetres per píxel, capturant fins als més petits detalls del terreny i la vegetació. Són una eina indispensable per a una àmplia gamma d’aplicacions, des de l’agricultura de precisió fins a la gestió de recursos naturals i l’enginyeria civil.

Alta resolució espacial

Els ortomosaics ofereixen una resolució espacial excepcional, capturant detalls minuciosos del terreny o la vegetació.

Resolució temporal flexible

Permeten una resolució temporal elevada amb la capacitat de realitzar seguiments periòdics, ideal per a projectes que requereixen observacions regulars dels canvis del terreny.

Manteniment de la mida de píxel

Amb vols realitzats a una alçada constant del terreny, s’assegura el manteniment de la resolució al llarg del temps, garantint dades coherents i precises.

Georeferenciats

Totes les imatges estan georeferenciades, permetent una integració fàcil amb sistemes d’informació geogràfica (SIG) i altres eines de geolocalització.

Precisió topogràfica elevada

S’aconsegueix una alta precisió mitjançant punts de control amb equips topogràfics, assegurant la fiabilitat i la precisió de les dades generades.

Compatibles amb programari SIG

Les ortomosaics són compatibles amb una àmplia gamma de Sistemes d’Informació Geogràfica, facilitant la seva integració en els fluxos de treball existents i ampliant les seves possibilitats d’anàlisi i visualització.

Imatges RGB o multiespectrals

Els ortomosaics poden ser generats amb visible RGB o amb imatges multiespectrals RG NIR (Red, Green, Near Infrared i Red Edge).

Formats entregables

Imatges GeoTIFF

Els ortomosaics es proporcionen en format GeoTIFF, un format de fitxer geoespacial que inclou informació de georeferenciació incrustada. Aquest format és compatible amb la majoria del programari SIG i permet una fàcil integració i manipulació de les imatges.

JPG o PNG

A més del format GeoTIFF, les ortomosaics també es poden lliurar com a mosaics d’ortofotos en formats JPEG o PNG. Aquests formats són ideals per a la visualització web i la divulgació, mantenint una alta qualitat visual sense comprometre la precisió geoespacial.

KMZ

S’inclouen arxius KML/KMZ per a la visualització de les ortomosaics en aplicacions de mapes interactius com Google Earth. Aquest format permet una visualització immersiva dels projectes i facilita la comunicació i la compartició de dades amb els stakeholders.

SHP i ràsters

Es proporcionen capes de dades GIS, com ara arxius Shapefile SHP, o bé índexs de vegetació en el cas de les imatges multiespectrals com ara NDVI o similars. Aquestes capes contenen informació geoespacial addicional, que enriqueixen l’anàlisi i la interpretació dels resultats.

Demana una demostració o pressupost