Anàlisi geoespacial avançada

El nostre servei d’anàlisi geoespacial avançada ofereix una solució completa per a la generació de capes vectorials i ràster en sistemes d’informació geogràfica (SIG), utilitzant la fotogrametria amb drons per fer ortomosaics com a font de dades. A partir d’aquests ortomosaics, realitzem una sèrie d’analítiques que inclouen segmentació d’imatges, recompte d’objectes, generació de mapes de concentració i heatmaps, així com càlcul d’índexs de vegetació i altres mètriques similars.

Recompte d’objectes

Mitjançant tècniques avançades d’anàlisi d’imatges, realitzem el recompte precís d’objectes com arbres, edificis, vehicles o altres elements d’interès.

Índexs de vegetació

Calculem índexs de vegetació com el NDVI per avaluar la salut i la vigorositat de la vegetació, oferint informació essencial per a la gestió en agricultura, aplicacions forestals o medi ambient. Així com altres índexs bàsics com ARVI, VARI, GLI, o NDWI per identificar masses d’aigua.

Representació de concentracions

Creem capes vectorials i mapes de concentració o heatmaps que faciliten la visualització i la comprensió de les dades geoespacials, proporcionant una representació clara i significativa.

Estadístiques zonals

Realitzem estadístiques zonals per aprofundir en les característiques dels diferents sectors del territori analitzat. Assignem a cada element un valor del camp a analitzar.

Algoritmes

Utilitzant algoritmes, a través d’un procés semi-automàtic segmentem les imatges per identificar, classificar i quantificar els objectes d’interès; sempre revisant els resultats.

Detecció de plagues

Mitjançant l’anàlisi geoespacial, vam detectar nius de processionària i vam generar mapes de concentracions per parcel·les, facilitant la gestió i el control d’aquesta plaga forestal.

Defoliació en pins

Amb l’ús de tècniques d’anàlisi d’imatges, vam identificar zones amb defoliació a pins més elevada causada per la processionària.

Identificació de fauna

Utilitzant anàlisi geoespacial, vam identificar diversa fauna aquàtica en aigües poc profundes, proporcionant informació crucial per a la conservació i la gestió dels ecosistemes.

Arbres fruiters

Mitjançant l’anàlisi d’imatges, realitzem recomptes precisos d’arbres fruiters avaluant el seu estat de vigorositat, ajudant els agricultors a optimitzar la seva producció agrícola.

Pertorbacions

Amb l’ús de tècniques d’anàlisi geoespacial, vam identificar i vam generar mapes de concentracions de pertorbacions causades per fauna, per a la gestió de conflictes entre l’aprofitament i la conservació de la biodiversitat.

Fractures

A través de l’anàlisi geoespacial, es cartografien fractures en el terreny, incloent-hi aquelles que es trobaven sobre superfícies d’asfalt en el cas d’aparcaments o vies en conservació o mal estat, proporcionant informació essencial per a la planificació de la construcció, la gestió dels recursos naturals i la prevenció de riscos geològics.

Urbanisme i paisatgisme

Utilitzant models digitals d’elevacions creem conques visuals més precises comparat amb els models del terreny públics, ja que tenim en compte com afecten a la conca visual els elements com edificacions i arbrat.

Demana una demostració o pressupost