Política de privadesa

La nostra Política de privadesa és molt senzilla i sempre a favor teu, de forma resumida:

1.- No compartim informació amb tercers, excepte requeriment legal o sota la teva petició.

2.- No t’enviem informació ni ens posem en contacte amb tu si no és per enviar-te aquells aspectes, actualitzacions o serveis que són del teu interès i t’afectin.

3.- Només utilitzem les dades recollides per al bon funcionament del teu projecte en el cas de tenir relacions comercials, i només per tal de millorar el funcionament del web de terradron en cas que únicament la visitis.

4.- En cas de recollir dades, són de caràcter no personal i les imprescindibles per dur a terme el teu projecte sense contratemps.

Els veurem en detall

1. Dades del Responsable del Tractament

  • Denominació Social: Jaume Balagué i Cortina
  • Nom Comercial: terradron
  • Domicili Social: c/ Anselm Clavé, 3. 252582 Sant Llorenç de Morunys, Lleida
  • NIF: 78151230J
  • Telèfon: 690116976
  • Email: hola@terradron.cat

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa poden ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats: El correcte desenvolupament d’un projecte o l’activitat professional i comercial que s’estableix entre ambdues parts.

2.1. Termini de Conservació de les vostres dades

Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recaptades

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les vostres dades

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

4. Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. Cessió de Dades

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els vostres drets, heu d’adreçar-vos al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els vostres drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels vostres drets són el telèfon 690116976 i el correu electrònic: hola@terradron.cat. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-vos.

7. Consentiment per a enviament de Comunicacions Electròniques

Així mateix, i d’acord amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per enviar-lo a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic per enviar informació sobre l’Empresa.

8. Clàusules particulars per les Xarxes Socials

Les xarxes potencialment actives de terradron són twitter, linkedIn, Instagram, Facebook i altres en menor mesura com FaceBook, TikTok, Pinterest, etc.

terradron, en compliment de les condicions d’ús i la política de privacitat de de cadascuna de les xarxes, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informació que apareixerà al Timeline d’aquests, compartir contingut dels seus seguidors així com enviar missatges. terradron en cap cas utilitzarà les dades dels usuaris per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, els usuaris podran deixar de seguir a terradron a les xarxes.