Fotogrametria amb drons en aplicacions forestals

A terradron, oferim solucions basades en fotogrametria amb drons específicament dissenyades per a l’aplicació forestal. Com a especialistes al sector forestal podem generar productes digitals a la teva mida, incloent ortomosaics, núvols de punts, anàlisi geoespacial, mapes de calor i estadístiques zonals, amb formats adaptats a les teves necessitats.

Aclareig de coníferes

Flux de treball adaptat al projecte i productes lliurables adaptats a les teves necessitats i programari de treball

Ortomosaics

Imatges georeferenciades d’alta resolució que ofereixen una visió precisa i detallada de la cobertura forestal. Usable en sistemes d’informació geogràfica (SIG). Formats disponibles: GeoTIFF, JPEG, PNG o equivalents.

Núvols de Punts i models digitals d’elevacions

Conjunts de dades tridimensionals que capturen la topografia del terreny i permeten una anàlisi precisa de l’estructura del bosc. Usables a SIG, CAD o similar. Formats disponibles: LAS, XYZ, ASC, DXF o similar.

Mapes de Calor

Visualització de la distribució espacial de variables forestals, com ara la densitat d’arbres, la cobertura vegetal o la distribució espacial de plagues. Formats disponibles: GeoTIFF, renderitzats o similar.

Estadístiques Zonals

Anàlisi quantitativa de les característiques forestals en àrees específiques, proporcionant dades estadístiques detallades sobre la distribució i la variabilitat dels recursos o plagues. Formats en taules xls, vectorials SHP o ràster.

Anàlisi Geoespacial

Processament avançat de dades per a la detecció de canvis, classificació de cobertures, estimació de volums i altres aplicacions especialitzades. Formats disponibles: vectorials Shapefile, taules xls, ràster o similar.

Cartografia vectorial de vegetació d’alçades superiors a 1 metre.
Alçades de vegetació en format ràster GeoTIFF
Delimitació de crema prescrita.

Els models digitals que hem creat a partir de fotogrametria amb drons han estat casos d’èxit a les següents aplicacions forestals:

Perímetre de protecció contra incendis en urbanisme

Mitjançant la nostra tecnologia, hem ajudat a delimitar i mesurar els perímetres de protecció contra incendis en àrees urbanes, assegurant el compliment de les normatives i augmentant la seguretat dels residents.

Seguiment de Processionària

Mitjançant l’anàlisi d’ortomosaics, hem facilitat el seguiment precís de les poblacions de processionària, permetent una gestió més eficient de les plagues a municipis. I utilitzant índexs de vegetació hem facilitat la investigació de les defoliacions en coníferes de la plaga.

Reconteig d’Arbres

Amb les nostres solucions, han pogut fer recomptes d’arbres de manera ràpida i precisa, facilitant la gestió forestal i la planificació de la tala.

Aclareig de coníferes

Mitjançant el recompte i mesurament de diàmetres, amb els nostres ortomosaics han estat útils a enginyers forestals per monitoritzar clares de coníferes.

Cremes prescrites i incendis

Gràcies als ortomosaics, els investigadors han pogut observar les afectacions en arbres de cremes sotabosc i revisar les superfícies abastades. Amb ajuda de sensors multipespectrals la severitat de l’incendi amb índexs de vegetació tipus BAI (Burn Area Index).

Decaïment de boscos

A partir de les cartografies amb vols a alçada constant sobre el terreny, s’ha pogut monitoritzar el decaïment de boscos de pi negre d’alta muntanya, a vessants de fort pendent.

Ubicació de nius de processionària per extracció d’estadístiques zonals.
Mapa de distribució de vegetació i nius de processionària.
Zona de decaïment forestal amb fort pendent.

El teu flux de treball millorarà

Obtindràs cartografies 2D i models digitals 3D a la teva mida, en el format desitjat, sense excés d’informació i millorarà el teu flux de treball obtenint més dades amb menys esforç.

Experiència i rigor

 • Experiències en centres de recerca de referència
 • Compliment de la normativa EASA i AESA

Lliurables a mida

 • Sense sobreinformació
 • Flux de treball adaptat a cada projecte
 • Formats adequats al teu projecte o programari

Reconstrucció digital de qualitat

 • Amb programaris fotogramètrics descriptori potents
 • Control de tot el procés, classificació de punts, neteja de soroll, etc.
 • S’entrega memòria descriptiva

Planificadors de vol

 • Alçades de vol constants sobre el terreny
 • Manteniment del solapament en vessants
 • Resolució fixa i coneguda

Especialistes en zones de muntanya i vessant

Transparència i proximitat

 • En tot moment estàs informat
 • Sense registres ni plataformes de tercers

Demana una demostració o pressupost